alcatéia investimentos a melhor forma de investir e ganha rapido bitcoin storm investir com pouco dinheiro como investir em opções de ações bitcoin é um investimento para jovens internautas

Actualiteiten

!! In verband met het corona virus is de boekpresentatie verplaatst naar 11 september 2020. De tijd en de plaats zijn ongewijzigd gebleven. !!

Albergen, 1 oktober 2019

Na 400 jaar worden onbekende Spaanse Archieven gepresenteerd.

Het bestuur van Stichting De Twentse Krans nodigt U uit op vrijdagmiddag 20 maart 2020 om 15.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal voor de presentatie van het boek:

De Hof Oldenzaal ten tijde van Keizer Karel V en onder de bezetting van Oldenzaal.

Het Archief ten tijde van Karel V (1528-1554) omvat de beschrijving van de landerijen van de Hof Oldenzaal rondom de stad en van de 44 keizerlijke erven van deze Hof in Twente.

Drie Twentse rentmeesters hebben in detail de erven beschreven. Uniek zijn de namen van de vele mensen die op de erven zijn geboren, vrijgekocht of verhuisd zijn. Twente heeft daarmee honderden nieuwe tot dusver onbekende bewoners.

Het Archief ten tijde van het Twaalfjarig Bestand (1611-1620) is bijzonder. De Regering in Den Haag verbond het Huis en de Hof te Lage met de Hof Oldenzaal. Een rentmeester in Spaanse dienst vermeldde in zijn Rekeningen of men van 1610-1621 wel of geen inkomsten kon innen voor de Spaanse Regering.

Spaanse ambtenaren huurden te Oldenzaal van 1616-1620 een Raadkamer om de inkomsten van de Hof Oldenzaal in Rekeningen vast te leggen. Tot de Hof Oldenzaal behoorden ook de hofpercelen in de stad zelf, waarvan de bewoners zijn genoteerd met de belasting die ze moesten opbrengen. Tevens trachtten die ambtenaren met behulp van oude registers van Twente meer inkomsten te verkrijgen. Uiteindelijk werd de Hof Oldenzaal in percelen aan de hoogstbiedende verpacht.

Het boek bevat de getranscribeerde Rekeningen, waardoor deze goed leesbaar zijn geworden. Veel nieuwe informatie is toegevoegd: voor zover mogelijk zijn bewoners in 2018 genoemd op percelen die in de Rekeningen worden genoemd, samenvattingen in leesbaar Nederlands, de plaats van de Hof is in kaart gebracht, samenvattingen van archeologisch onderzoek, Karolingische vondsten, drie oude grachten die heel belangrijk historisch nieuws voor de stad, Twente, Nederland en Duitsland geven, over het ontstaan van de St. Silvesterkerk, de St. Plechelmuskerk I en II.

In de bijlage vindt men de opmeting van landerijen van de Proosdijhof te Oldenzaal in 1750.

De uitgave omvat 444 pag. met veel beeldmateriaal, een register van 90 pag., de prijs is € 30,00 en na de presentatie achter in de Plechelmuskerk verkrijgbaar en bij De Twentse Krans.

Voor de presentatie zijn de volgende sprekers uitgenodigd: Drs. Patrick Welman burgemeester van Oldenzaal, Drs. V. Robijn van het Historisch Centrum Overijssel en de voorzitter van de Ridderschap van Overijssel J.R. baron de Vos van Steenwijk.

Medewerking verleent het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor, met voor 15.00 uur orgelmuziek.

Het programma wordt u bij binnenkomst aangeboden. Iedereen is van harte welkom.

Tilly Hesselink-Van der Riet, secr. Stichting De Twentse Krans.